Tips voor effectief stemgebruik

Gebruik je stem effectief. Met een goed stemgebruik voorkom je stemproblemen en zorg je er tegelijkertijd voor dat je goed wordt begrepen tijdens een presentatie.

De manier waarop je spreekt, hoe luid en je intonatie kunnen je presentatie maken… en breken.

Stemgebruik? Blijf V.I.T.

Kort samengevat: blijf V.I.T.

let op je Volume

let op je Intonatie

let op je Tempo

Blijf V.I.T.

Volume: spreek altijd iets luider dan je normaal gesproken doet, ook als je een microfoon gebruikt. Intonatie: leg de nadruk op de juiste woorden. Tempo: pauzeer telkens een seconde na een kernzin en/of een kernalinea, zeker als jij van nature een snelle prater bent. Als je dit voor ogen houdt komt het ook met de rest van je stemgebruik vanzelf goed.

Waarom op je volume letten?

Verveeld publiek met smartphone

Hoe zou jij je voelen als je in het publiek naar een toespraak zit te luisteren en de spreker de hele tijd tegen je aan het schreeuwen is? Dit zou erg onaangenaam zijn en misschien zelfs agressief bij je overkomen. Of wat als de spreker zo aan het mompelen is dat je nauwelijks kunt horen wat wordt gezegd? Dan ben je vast geneigd om op je smartphone te kijken, in afwachting van een interessantere spreker.

Mag ik dan nooit iets roepen of fluisteren?
Natuurlijk wel! Het is goed om je stem op verschillende momenten tijdens je presentatie te verheffen en te verzachten om de aandacht te vestigen op bepaalde woorden of zinsdelen. Je kunt bijvoorbeeld je stem verheffen om nadruk op een woord of zin te leggen, of je kunt iets op een vertrouwelijke manier zacht zeggen om een ​​punt te maken. Wissel het volume dus af.

Wat betekent intonatie?

Simpel gezegd, intonatie betekent hoe je iets zegt. En hóe je iets zegt is net zo belangrijk als wát je zegt. Met een goede intonatie breng je emotie over. Net als in een gewoon gesprek: of zeg jij elke zin, elk woord en elke lettergreep op dezelfde manier? Met hetzelfde volume? Of door op elk woord dezelfde nadruk te leggen? Tip: oefen vooraf je toespraak zoals je iets aan een vriend zou uitleggen. Wat geldt voor je stemgebruik geldt ook voor je woordgebruik: zeg wat je bedoelt vanuit de kennis en het perspectief van de ander.

Hoe voorkom ik dat ik te snel spreek?
Zet voorafgaand en na een kernzin of kernalinea een horizontale streep in de tekst. De streep betekent: sluit je mond, haal adem en ga verder. Zo haal je er direct al veel snelheid uit. Bovendien helpt dit jouw toehoorders om tussentijds ook even adem te halen, te verwerken wat je zojuist vertelde en open te staan voor nieuwe informatie. Bovendien ben je op die manier veel duidelijker, want je benadrukt zodoende vanzelf de kernwoorden.

Een korte oefening.

Lees deze zeven zinnen één voor één hardop voor. Leg in de eerste zin de nadruk op het eerste woord, in de tweede zin op het tweede woord, enzovoorts. Sla (dat) daarbij natuurlijk als nadrukwoord over.

“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”
“Ik wil (dat) jij mijn moeder goed verzorgt”

Zeven zinnen die hetzelfde zeggen. Maar elke zin heeft een nét iets andere betekenis. Hiermee hebben we overigens het vaakst voorkomende ‘bedrijfongevalletje’ in mondelinge communicatie te pakken.

Ik realiseer me dat je geneigd bent om snel te spreken als je veel kennis hebt van of enthousiast bent over een bepaald onderwerp. Of, als je hetzelfde verhaal voor de zoveelste keer vertelt, wat docenten en trainers zoals ik nogal eens gebeurt. Maar als je feiten, meningen en gevoelens effectief met je publiek wilt delen, moet je leren vertragen!

Durf af en toe even te stoppen

Pauzeer zo nu en dan, haal samen met je publiek even adem. Sluit daarna je mond, kijk je publiek even aan en vervolg je presentatie.

Bijvoorbeeld:

 • om van onderwerp te wisselen, zinnen te wijzigen of een alinea te beëindigen,
 • om opvulwoorden zoals “uh” en “um” te voorkomen,
 • om een ​​woord of zin te benadrukken,
 • om even in je speakernotes te kijken,
 • om een ​​hypothetische vraag te stellen,
 • om een antwoord bedenken op een vraag van een toehoorder.

Bovendien, een kernzin (en in ieder geval een kernboodschap) eindigt altijd met een duidelijk hoorbare punt. Waarbij je de zin naar het einde toe dus omláág intoneert. En niet omhóóg, als naar een komma (!). Als je géén duidelijke punt achter de zin zet, máák je ook geen punt.

Hoe zorg je voor je stem?

powerpoint of geen powerpoint?

De noodzaak van het verzorgen van je stem is niet alleen beperkt tot zangers. Verkeerd gebruik van je stem kan immers in meer extreme gevallen leiden tot laryngitis of zelfs stemknobbeltjes. Voorkom stemproblemen met deze instructies:

Vermijd overmatig juichen of schreeuwen

Beide kunnen ernstige schade aan de stem veroorzaken. Niet meer doen: regelmatig luid juichen bij de plaatselijke voetbalwedstrijd, of meeschreeuwen met de rest van het publiek tijdens een concert.

Vermijd fluisteren of je keel schrapen

Vermijd zoveel mogelijk fluisteren of je keel schrapen. Het klinkt misschien gek, maar van fluisteren en schrapen ‘slijten’ je stembanden.

Wat te doen als ik mijn stem verkeerd heb gebruikt?

Laat je stem een tijdje rusten! Dat betekent dat je een bepaalde tijd niet praat om je stem te laten verjongen. Je kunt ervoor kiezen om dit de rest van de dag te doen, een hele dag of zelfs langer.

stemproblemen - hoesten

Als je keelpijn hebt of als je veel moet hoesten, vermijd dan overmatig gebruik van je stem gedurende die tijd. En als het mogelijk is, probeer dan geen grote presentaties te geven als je verkouden bent. Drink iets met honing erin. Dit helpt om je keel en daarmee ook je stembanden te ontspannen.

Vermijd roken

Stoppen met roken is altijd het beste, maar als je een roker bent die niet kan stoppen, rook dan in ieder geval niet vlak voor of na een presentatie.

Geen koffie, melk, bier of zoete drankjes voor je toespraak

Beperk cafeïne en zoete dranken voor je toespraak. Ze maken je mond droog en dat praat moeilijk. Bier en melk bevatten een eiwit dat zorgt voor een laagje slijm op de tong. En je wilt niet klinken als iemand met een los kunstgebit 😉 .

Een persoonlijke tip tot slot: water is prima om vooraf de keel te smeren, maar… drink geen water direct voordat je het woord neemt! Doe je dat wel, ‘dan loopt je het water in de mond’ en klink je een beetje slordig. Toch gedaan? Sluit daarna je mond, slik het slokje water bewust weg en neem het woord met de mond echt helemaal leeg. Bovendien kun je dat moment meteen goed gebruiken om even je toehoorders aan te kijken.

Want als je mijn presentatietraining hebt gevolgd weet je immers: een goede presentatie begint (en eindigt) altijd met het maken van contact.

Hoe organiseer je een succesvolle persconferentie?

Persconferentie binnenkomen journalisten

Een persconferentie is een manier om gestructureerd en met optimale regie van jouw kant nieuws aan te kondigen, een officiële mededeling te doen, of te reageren op een actuele gebeurtenis dat jouw bedrijf, dienst of instelling raakt.

Hier zijn enkele tips voor het succesvol organiseren van een persconferentie.

Benoem een moderator

De moderator is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de persconferentie en de introductie van het onderwerp. De moderator van de persconferentie is verder de dirigent van de bijeenkomst. Degene die de spreker(s) introduceert en de vragen (en antwoorden) toewijst. Als er een introductie nodig is, of korte context moet worden gegeven, wordt dit door de moderator gedaan, waarna deze het woord geeft aan de verantwoordelijke voor het onderwerp.

Het gewenste resultaat voorop

Bepaal de beginzin van de eerste spreker (nadat de moderator de bijeenkomst opende). Dit moet de centrale kernboodschap zijn die nauw aansluit bij het gewenste resultaat van de persconferentie.

Werk met puntsgewijze kernboodschappen

Weet wat je wilt zeggen, waarom het gezegd moet worden en hoe je het gaat zeggen. Neem de tijd om dit met elkaar goed voor te bereiden. Wat de boodschap ook is, deze moet worden samengevat in duidelijke 3 tot 5 kernpunten voor de pers. Als een datum, een tijd, een adres of telefoonnummer of andere specifieke informatie deel uitmaakt van het bericht – als het doel van de persconferentie bijvoorbeeld is om een ​​aanstaande gebeurtenis aan te kondigen – geef het dan meer dan één keer door. Dubbel- of driedubbelcheck feitelijke informatie om er zeker van te zijn dat je het goed hebt, zowel in spraak als in de gedrukte vorm van de persmap of handout.

Wat is de beste locatie voor de persconferentie?

Een ruimte met voldoende stopcontacten voor laptops, tv-camera’s en verlichting. Het moet een rustige locatie zijn waar niet veel verkeer van buiten de locatie of geluid van binnen het gebouw is. Waar je de persconferentie ook houdt, deze moet voldoende parkeergelegenheid hebben en niet te ver weg zijn voor de media om naartoe te reizen.

Wat is het beste moment voor een persconferentie?

Dinsdagen, woensdagen en donderdagen zijn de beste dagen voor persconferenties, omdat ze als langzamere nieuwsdagen worden beschouwd. Probeer indien mogelijk de persconferentie op één van deze dagen te houden. De beste tijd om een persconferentie te plannen is tussen 10.00 uur en 11.00 uur, om een ​​maximale berichtgeving door de media te garanderen.

Wie voor de persconferentie uitnodigen?

Maak een lijst met media die je wilt uitnodigen. Kies een paar mensen uit elke organisatie en nodig ze uit via een persbericht per e-mail. Beter nog: stuur een persoonlijke e-mail of bel. Dit is noodzakelijk om bij elk televisie- of radiostation, tijdschrift of krant (virtueel of standaard) ten minste een paar mensen te bereiken. Aan de andere kant: je concurreert met al het andere nieuws van de dag; dus maak je geen zorgen als niet iedereen komt opdagen.

Deurbeleid

Stel een persoon aan om de inloggegevens en/of perskaarten aan de deur te controleren. Maak een aanwezigheidslijst waar de journalisten hun naam en media-outlet kunnen noteren. Dit kan natuurlijk ook een virtuele aanmelding zijn via een tablet o.i.d..

Zaalindeling

Zorg ervoor dat er voldoende stoelen zijn die uitkijken op de hoofdtafel of de katheder. Hou vooraan ruimte vrij voor televisie- of vlogcamera’s. Hou de persconferentie niet in een grote zaal, tenzij je massieve persaandacht verwacht. Anders lijkt het al snel alsof er heel weinig persaandacht is. Reken vooraf op gemiddeld maximaal 20 journalisten en wees blij als er uiteindelijk 10 komen.

Maak een persmap

Een persmap is een map, USB stick, of downloadlocatie met achtergrondinformatie over het behandelde onderwerp.

De persmap moet het volgende bevatten:
 • Een persbericht waarin het standpunt van het bedrijf, de instelling, politieke fractie, e.d. kort wordt beschreven.
 • De belangrijkste punten uit de persconferentie, het liefst met enkele citaten van de spreker(s).
 • Achtergrondinformatie over het onderwerp (bijvoorbeeld statistieken, historische achtergrond, casuïstiek, kopieën van nieuwsberichten, etc.).
 • Een paar foto’s (actiefoto’s zijn het meest interessant).
 • Korte biografieën van de spreker(s). Een kwart pagina per persoon is zat.
 • NAW gegevens van de woordvoerder, of afdeling pr/communicatie.