Pitchtraining

Presenteren en pitchen zijn twee verschillende vaardigheden. Dat is het uitgangspunt van deze intensieve pitchtraining.

De koppeling tussen vorm en inhoud vanuit klantfocus en de daaruit resulterende kennis van de behoeften van de klant, maakt deze pitchtraining uniek.

<h1>Pitchtraining</h1>

In de pitchtraining van Mediatraining Pro staat de behoefte van de klant voorop.

Tijdens deze pitchtraining leer je hoe jij het vertrouwen van de klant wint. Door vanuit de klantbehoefte te denken en te praten. En vorm en inhoud van de pitch hierop af te stemmen. Zodat jouw presentatie betekenisvol is, enthousiasmeert en vertrouwen wekt.

Veel oefeningen

Oefenen, analyseren, optimaliseren en nóg eens oefenen. Met cameraopnames die je samen met de trainer terugkijkt en analyseert. Waarbij je leert betekenisvol te spreken vanuit de behoeften van de klant en niet (langer) vanuit wat jouw bedrijf of instelling allemaal in huis heeft, kan en wil.

<h1>Pitchtraining</h1>

Ook brochures, handouts en de PowerPoint slides houden we in deze pitchtraining kritisch tegen het licht. Individueel en met elkaar oefen je vooral heel veel. Want, de pitch die als casus op tafel ligt zou daadwerkelijk de volgende dag gegeven moeten kunnen worden. Dat is de opdracht.

Modules pitchtraining

1. Positioneren van jouw bedrijf en product.

    – wat is [jouw slogan, jouw usp] en hoe ziet dat er uit?
    – en wat brengt het mij als klant?
    – wat is het imago van jouw bedrijf en/of product versus nieuwe (of vernieuwde) spelers?
    – en wat doe jij met het eventuele verschil in perceptie en het gewenste imago?

2. Klantfocus

    – hoe ziet de wereld van de klant eruit?
    – wie zit(ten) er aan tafel en wat weten we van die persoon of personen?
    – hoe stel je kennis, aannames en behoeften(en) van de klant centraal in jouw verhaal?

3. Stemgebruik, woordkeuze, zinsbouw.

4. Mimiek, lichaamstaal, kleding, beweging.

5. Verbaal en non-verbaal contact maken en contact vasthouden.

6. Overtuigingskracht, werken met kernboodschappen en frames.

7. Omgaan met vragen, (her)kaderen van ja-maar.

8. Powerpoint tips&trucs.