Pitchtraining

Presenteren en pitchen zijn twee verschillende vaardigheden. Dat is het uitgangspunt van deze ‘Trusted Advisor pitchtraining.

De koppeling tussen vorm en inhoud, consequent benaderd vanuit klantfocus en de daaruit resulterende kennis van de behoeften van de klant maakt deze pitchtraining uniek, maar ook tijdsintensief.

Oefenen, analyseren, optimaliseren en nóg eens oefenen. Per deelnemer. Met cameraopnames die telkens na elke oefening worden teruggekeken en geanalyseerd. Waarin deelnemers samenwerken en worden gedwongen betekenisvol te spreken vanuit de behoeften van de klant en niet (langer) wat jouw bedrijf of instelling allemaal in huis heeft, kan en wil.

Deze pitchtraining wordt gegeven volgens het model ‘Trusted Advisor’.

In de pitchtraining van Mediatraining Pro staat consequent de behoefte van de klant voorop. Tijdens deze pitchtraining leren de deelnemers hoe zij het vertrouwen van de klant winnen. Door vanuit de klantbehoefte te denken en te praten. En uiteindelijk vorm en inhoud van de pitch zodanig af te stemmen dat de presentatie betekenisvol is, enthousiasmeert en vertrouwen wekt. Of liever gezegd: vertrouwen bewijst.

Ook brochures, handouts en de PowerPoint slides worden in deze pitchtraining kritisch tegen het licht gehouden. Het is dan ook belangrijk dat de deelnemers tijdens de training tijd hebben om te discussiëren en met elkaar af te stemmen m.b.t. inhoud en wat wel en wat niet belangrijk is om te vertellen, wat op de slides wordt vertoond en om individueel en met elkaar veel te oefenen. De geoefende pitch zou daadwerkelijk de volgende dag gegeven moeten kunnen worden. Dat is de opdracht.

Modules pitchtraining

1. Positioneren van jouw bedrijf en product.

    – wat is [jouw slogan] en hoe ziet dat er uit?
    – wat brengt het mij als (of in dit geval: mijn) investeerder?
    – wat levert deze visie heel concreet op in cijfers?
    – visie op de actualiteit m.h.o. return of investment?
    – image van jouw bedrijf en/of product versus nieuwe (of vernieuwde) spelers
    – etc.

2. Klantfocus

    – hoe ziet de wereld van de klant eruit?
    – wie zit(ten) er aan tafel en wat weten we van die persoon of personen?
     – hoe stel je kennis, aannames, wensen en behoeften(en) van de klant centraal in jouw verhaal?

3. Stemgebruik, woordkeuze, zinsbouw.
4. Mimiek, lichaamstaal, kleding, beweging.
5. Verbaal en non-verbaal contact maken en contact vasthouden.
6. Overtuigingskracht, werken met kernboodschappen en frames.
7. Omgaan met vragen, (her)kaderen van ja-maar.
8. Powerpoint tips&trucs.